top of page

קורס טיפוס מתקדם והובלה בשטח

קורס באורך יומיים או שלושה* 

המיועד למטפסים עם נסיון

המעוניינים לעלות מדרגה

ולקבל יותר עצמאות בטיפוס בשטח.

תכני הקורס כוללים:

לימוד ותרגול טיפוס בסגנון הובלה בדגש על סלע:

- דינמיקה של נפילת מוביל בטיפוס

- אבטחת מוביל באמצעות מכשירי אבטחה בעלי עקרון בלימה שונה (בדגש על פרקטיקת מאבטח)

- הובלה נכונה: "הקלפות" , טכניקה, תשומת לב לנקודות תורפה בטיחותיות ואסטרטגית מוביל נכונה.

- תרגולי נפילות מוביל מבוקרות תוך דגשים למאבטח ולמוביל.

זהו קורס פרקטי ביחס הדרכה נמוך שמבטיח זמן תרגול והתנסות איכותי, מבוקר ובטוח. 

* קורס באורך יומיים (מקוצר) מתאים רק למטפסים עם נסיון קודם בטיפוס (ואבטחה)  עם חבל בקיר טיפוס. 

הרישום מותנה בידע ונסיון קודמים בהתאם לדרישות הקורס

לפרטים נוספים על מועדי הקורסים הקרובים והרשמה- צרו קשר

bottom of page